Zabezpieczenia p.poż., ochrona przeciwpożarowa, oddymianie

To, co należy rozumieć pod pojęciem ochrony przeciwpożarowej, zostało wyraźnie określone w ustawach - zapobieganie pożarom oraz przeciwdziałanie rozszerzaniu się ognia i dymu.

Firma Meyer Technik jest w stanie zrealizować wszystkie niezbędne zabezpieczenia, np:

  • montaż grodzi przeciwogniowych w obrębie ciągów kablowych i rurociągów, jako zabezpieczenie stref pożarowych,
  • montaż kanałów instalacyjnych, niezależnych sufitów podwieszanych i ścian, w celu wyeliminowania przeszkód w obrębie dróg ewakuacyjnych i ratowniczych,
  • montaż kanałów w celu utrzymania funkcjonalności i zabezpieczenia przewodów elektrycznych oraz zasilania urządzeń o istotnym znaczeniu dla użytkownika

Mamy plan

Naszą zaletą jest właściwy plan działania, przekształcany następnie w sprawne zarządzanie projektem. Zajmujemy się planowaniem, doradztwem, koordynacją, projektowaniem i budową wszystkich niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jesteśmy obecni

Firma Meyer Technik jest w Niemczech członkiem Północnoniemieckiego Związku Modernizacji Elementów Azbestowych (Norddeutscher Asbestsanierungsverband e.V.) oraz Zespołu ds. Modernizacji i Dekontaminacji Budowli oraz Nieruchomości Gruntowych (Gütegemeinschaft Sanierung und Dekontamination von Bauten und Liefenschaften e.V.), a także posiada dopuszczenie zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia o towarach niebezpiecznych (GefStoffV). Możemy zająć się prawidłową utylizacją we wszystkich dziedzinach - niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z azbestem, polichlorowanymi dwufenylami (PCB), wielopierścieniowymi węglowodorami alifatycznymi (WWA), formaldehydem, pięciochlorofenolem (PCP), lindanem, grzybami pleśniowymi, czy syntetycznymi włóknami mineralnymi.

Chronimy to, co dla Was cenne


Firma MEYER TECHNIK Sp. z o. o. należy do grupy przedsiębiorstw Meyer Technik z Niemiec, realizującej od 1977 roku różnorodne, ambitne projekty techniczne.W Niemczech grupa skupia cztery samodzielnych przedsiębiorstw, działających na północy i wschodzie kraju, a nasza firma w Polsce ma siedzibę w Łaziskach Górnych. Ta silna finansowo grupa zatrudnia 180 pracowników. Obszar naszych działań obejmuje elektrotechnikę i fotowoltaikę, reklamy świetlne, systemy automatyki i urządzenia sterujące, a także usługi serwisowe z branży IT. Liczna grupa naszych specjalistów  realizuje małe i duże projekty w sposób profesjonalny, zapewniając tym samym wysoką jakość ich wykonania. Posiadamy 40-letnie doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Naszą firmą w Polsce kieruje doskonale wykwalifikowany pracownik, który korzysta w Polsce z doświadczenia, zdobytego podczas 15 lat pracy w naszej grupie przedsiębiorstw w Niemczech.

W przypadku większych projektów, bez problemu sprowadzamy też do pomocy specjalistów z Niemiec.

 W taki właśnie sposób firma MEYER TECHNIK Sp. z o. o. dba o to, aby obiekty budowlane jej klientów spełniały obowiązujące wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej, co stanowi istotną zaletę w kwestii podniesienia wartości i bezpieczeństwa obiektu. Warto nas przetestować!